Sklep obecnie nie realizuje zamówień.

Płatności


paypal

Polityka Prywatności sklepu internetowego tusa24.eu

Ochrona prywatności użytkowników sklepu internetowego tusa24.eu ma dla nas bardzo duże znaczenie. W związku z powyższym  poniżej przedstawiamy założenia polityki prywatności która określa cel, sposób gromadzenia, wykorzystywania oraz ochrony danych osobowych.


I. Informacje ogólne
1. Administratorem  danych osobowych użytkowników sklepu internetowego tusa24.eu w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma TUSA Sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Obrońców Tobruku 18d/2, 01-494 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000362047, NIP: 701-024-65-97,  REGON: 142479604.
2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez  Administratora zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu oferowania towarów, realizacji składanych zamówień przez użytkowników i realizacji wysyłki.
3. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. 'ciasteczka?),II. Informacje w formularzach
1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
3. Dane podane w formularzu stanowią  zbiór  użytkowników, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności dotyczących realizowanych na rzecz Użytkowników usług. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich realizujących przesyłki dla Administratora oraz serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
6. Dane osobowe Użytkowników  są chronione przez Administratora poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i programistycznych, a w  szczególności systemów szyfrowania danych.